Про Асоціацію

Асоціація "Центр досліджень економічного і соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи" створена на підставі рішення Загальних зборів засновників, які відбулися 26 червня 2014 у місті Санкт-Петербург.

Асоціація "Центр досліджень економічного і соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи" (далі по тексту - Асоціація), є заснованою на членстві некомерційною організацією, заснованою юридичними особами і повністю дієздатними громадянами, діяльність яких пов'язана з проведенням та популяризацією (а також сприянню таким) наукових і прикладних досліджень, що мають важливе значення для економічного, соціального та культурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи, створеною для представлення та захисту спільних, у тому числі професійних, інтересів, для досягнення суспільно корисних, а також інших цілей, що не суперечать закону і мають некомерційний характер.

Мета Асоціації

Асоціація створена з метою представлення і захисту спільних, у тому числі професійних, інтересів членів Асоціації, які здійснюють діяльність, пов'язану з дослідженнями економічного і соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи (далі - дослідна тематика Асоціації), у тому числі шляхом:

  • сприяння проведенню і розвитку досліджень з дослідної тематики Асоціації, в тому числі - проблем інтеграції, історії, політики, економіки, техніки, безпеки і співробітництва, культури, освіти, екології, соціології, права, філософії, географії, лінгвістики, інформатики та інших важливих сфер життя і діяльності народів і держав країн СНД, Центральної та Східної Європи, а також: проблеми соціально-економічної трансформації в країнах СНД і Грузії, Центральної та Східної Європи (ЦСЄ); аналіз взаємних торгових, інвестиційних та соціальних зв'язків країн регіону; оцінка участі країн СНД і Грузії, ЦСЄ в процесах регіональної економічної інтеграції; порівняльний аналіз політичних процесів в постсоціалістичних нових незалежних державах (ННД) і країнах ЦСЄ; виявлення особливостей становлення політичних систем в ННД та країнах ЦСЄ; дослідження особливостей зовнішньої політики ННД і країн ЦСЄ; оцінка тенденцій соціокультурного розвитку країн СНД і Грузії, Центральної та Східної Європи; розробка сценаріїв розвитку подальшої політико-економічної та соціальної трансформації євразійського простору;
  • сприяння координації наукових досліджень у зазначених вище сферах, а також обміну одержаними результатами між зацікавленими науковими установами та об'єднаннями як країн СНД, Центральної та Східної Європи, так і інших держав, а також налагодженню контактів між співробітниками науково-дослідних інститутів, діячами культури, журналістами, представниками громадськості, політиками цих країн;
  • розробки рекомендацій щодо проблематики досліджень для органів виконавчої та законодавчої влади, співробітників інтеграційних об'єднань;
  • сприяння членам Асоціації у підготовці та публікації наукових робіт з дослідної тематики Асоціації у вітчизняних та зарубіжних виданнях;
  • сприяння розширенню і поглибленню наукових зв'язків членів Асоціації з відповідними російськими та зарубіжними вченими;
  • інформування громадськості країн СНД, Центральної та Східної Європи, а також інших держав про найважливіші результати досліджень з дослідної тематики Асоціації, проведених за сприяння Асоціації;
  • популяризації підсумків проведених досліджень шляхом організації семінарів, конференцій та круглих столів, а також публікації в засобах масової інформації, наукових журналах, а також у «Бюлетені Асоціації» статей, збірників статей, колективних монографій, а також розміщення відповідної інформації на веб-сайті Асоціації в мережі Інтернет.
Наші партнери